Rotary klub Zagreb Dora aktivno je angažiran u podupiranju donacija za Dječje selo Hrvatsla – Lekenik i Ladimirevci.

Drugi najveći zajednički projekt Rotary Distrilta Hrvatska sa Rotary foundation tzv.global grant, u suradnji sa klubovima iz Indije, Škotske ……..ostvario je donaciju od 46.000 US$ za opremanje i rad logopedskog kabineta u Dječjem Selu Ladimirovci. Ujedno je ostvaren jedan od glavnih ciljeva Rotary-a u aktivnosima tj. Prijenos daljnjeg funkcioniranja logopedskog kabineta u suradnji sa lokalnom zajednicom.